Irma Christen

Irma Christen

Hebamme

    RückbildungSchwangerschaft

«Leben – Leben leben – Leben empfangen – Leben bergen – Leben schenken – Leben lassen»

Grundausbildung

  • Hebamme HF
  • Geburtsvorbereiterin
  • Ausbildung in Geburtshypnose
  • Beckenboden Grundausbildung, BeBo